Pani

Manav sarir me pani ki matra kitni hoti h
We ek samanye vykti ko pani kitna pina chahiye

80

70 80

Pani

Manav sarir me pani ki matra kitni hoti h
We ek samanye vykti ko pani kitna pina chahiye