लेखक की और रचनाएं

SIMILAR TOPIC WISE

Latest

पाणी वापर संस्थांची व्याप्ती व कार्ये

Author: 
डॉ. दत्ता देशकर
Source: 
जलसंवाद, फरवरी 2017

पाणी वापर संस्था म्हणजे काय ?


- पाणी वापर संस्था या पाण्याचा वापर करणा-यांचे एक सहकारी संघटन आहे. पाण्याशी संबंधित हालचाली सर्वांच्या लाभासाठी हाती घेणे हे या संघटनांचे उद्दिष्ट होय.

- अशा संस्थांनी हाती घेतलेल्या सेवा सर्व संस्थात एकाच प्रकारच्या असतील असे नाही. प्रत्येक संस्थांतील सभासदांच्या आशा व आकांक्षा भिन्न असल्यामुळे प्रत्येक संस्थेच्या कार्यक्रमात भि़न्नता असणे स्वाभाविक राहील.

पाणी वापर संस्थांच्या कार्याची व्याप्ती :


- कृषी उत्पादन महत्तम करण्याच्या दृष्टीने पाण्याच्या वितरणाची कार्यक्षम व समन्यायी यंत्रणा उभारणे
- सिंचन संरचनांची शास्त्रीय व सुयोग्य पद्धतीने देखभाल करणे
- सिंचन संरचनेची परिणामकारक व विश्वसनीय व्यवस्थाकीय व देखभाल यंत्रणा उभारणे
- लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून सिंचन दरांची व शुल्कांची वसूली करणे
- पर्यावरण व पारिस्थितीकीचे जतन करणे

पाणी वापर संस्थांची प्राथमिक कार्ये :


- शेतकरी व मुख्य सिंचन व्यवस्थापन पद्धती यांच्या मधे दुवा म्हणून काम करणे
- पाण्याचे वितरण करणे
- सिंचन व निचरा पद्धतींची देखभाल व संचालन करणे
- पाण्याचे शुल्क, इतर शुल्क किंवा इतर काही विशेष शुल्क यांची वसूली करणे
- सभासदांमधील वाद सोडविणे
- सभासद आणि बिगर सभासद यांचेमधील वाद मिटविणे
- निचरा व्यवस्थेचे संचालन करणे
- कालव्यांमधून पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करुन देणे
- कालवे आणि इतर रचना यांची दुरुस्ती, देखभाल करणे आणि नवीन डिझाइन्स व संरचना यांचा विकास करणे
- व्यापारी, आर्थिक व पण्याचे हिशोब संभाळणे
- मोठ्या कालवा सबसिस्टिमचे फेडरेशन घडविण्यासाठी इतर पाणी वापर संस्थांशी सहकार्य करणे

पाणी वापर संस्थांची आनुशंगिक कार्ये :


- सभासदांना पीक पद्धती व कृषी पद्धतींबद्दल माहिती पुरविणे व त्यात अनुकूल असे बदल घडवून आणणे
- सिंचित शेतीला लागणाऱ्या विविध निविष्ठा सभासदांना उपलब्ध करुन देणे
- पाण्याचा अधिक चांगला वापर होण्याच्या दृष्टीने सिंचन विस्तार व वृद्धी यांचा अवलंब करणे
- कृषी विस्तार व शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण यांचे आयोजन करणे
- परिसरात अस्तित्वात असलेल्या लिफ्ट इरिगेशन सह पाण्याचा एकत्रित वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
- शेतमालाचे वर्गीकरण, वेष्टन, साठवणूक व विपणन करण्यासाठी सभासदांना मदत करणे
- सर्व सभासदांनी ठरविल्यास इतर कोणतेही आनुषंगिक कार्य हाती घेणे.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे, मो : 9325203109

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
यह सवाल इस परीक्षण के लिए है कि क्या आप एक इंसान हैं या मशीनी स्वचालित स्पैम प्रस्तुतियाँ डालने वाली चीज
इस सरल गणितीय समस्या का समाधान करें. जैसे- उदाहरण 1+ 3= 4 और अपना पोस्ट करें
14 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.